Consultancy

Volg ons ook op:

Organisatie & Talent

Gedurende de recente jaren, is de doorstroming in organisaties en de markt gestagneerd geweest. Dit leidt ertoe dat een grote groep professionals hun carrièreontwikkeling hebben zien vertragen. Deze groep is zeer gemotiveerd om hun loopbaan weer in beweging te brengen en zal, zodra zich daartoe de mogelijkheden lijken te gaan voordoen, in beweging komen.
Diverse onderzoeken laten zien dat zo’n 45-65% van deze professionals op zoek zal gaan naar een nieuwe baan. Dit gaat dan leiden tot turbulentie in organisaties en op de arbeidsmarkt.

Ten gevolge van de demografische ontwikkelingen (‘vergrijzing’ en ‘ontgroening’) zal er in de komende decennia een oplopend tekort aan gekwalificeerd talent ontstaan. Deze ontwikkeling zal binnen de Nederlandse arbeidsmarkt gaan leiden tot schaarste Deze schaarste treedt eerst op in sommige segmenten (zoals bijvoorbeeld technologie en engineering) en vervolgens in steeds meer arbeidsmarktsegmenten en leidt tot een op onderdelen overspannen arbeidsmarkt. Dit verschijnsel blijft niet beperkt tot Nederland, maar deze ontwikkeling zal zich ook voordoen in diverse ons omringende landen in Europa. Er ontstaat zo druk op onze arbeidsmarkt, ook vanuit de internationale context.

Tenslotte hebben we te maken met een wisseling van generaties: de babyboom generatie gaat de arbeidsmarkt verlaten en zal worden opgevolgd door de generaties X en Y. Deze generatiewisseling gaat gepaard met een andere beleving van arbeid, de work-life balance, maar ook met een andere visie op de rol van werk en op machtsverhoudingen o.a. in de werksfeer. Dit leidt o.a. tot een toenemende druk op organisaties om parttime werken te faciliteren, een toenemende wens tot thuiswerken, en een wisselend samengesteld personeelsbestand in organisaties, bestaande uit ZZP-ers, project-medewerkers, tijdelijke en ‘vaste’ medewerkers, etc.. Naast de druk (ten gevolge van schaarste) in de arbeidsmarkt zal er vervolgens ook druk op de arbeidsverhoudingen komen te staan.

Als Talent schaars wordt en de behoefte aan ontwikkelingsmogelijkheden bij de medewerkers toeneemt, is het meer dan ooit zaak dat de organisatie goed zicht heeft op haar huidige (‘beschikbare’) talent ( al dan niet in loondienst !) en voor de toekomstige ontwikkeling van de organisatie benodigde (‘te ontwikkelen’) talent.
De adviseurs van de KARSSEN & VIS HR Adviesgroep hebben een jarenlange ervaring binnen het veld van Human Resources Management en Human Resources Development (Talent Aquisition, Development & Retainment) en Strategische Personeels Planning en zijn in dit kader graag uw adviseur en sparring partner.
Vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig
Onze partners
Direct contact opnemen| Aanmelden nieuwsbrief| sitemap| disclaimer| RSS| ENEX| Contact| © Vis Recruitment 2022| Powered by Otys Recruiting Technology
Vis Recruitment gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close