Nieuwsflitsen

Volg ons ook op:

Nieuws

Internationaal ENEX Netwerk heeft jaarlijkse Partner meeting in Milaan, Italie, op 26 & 27 Maart 2015


ENEX is een gevestigd onafhankelijk, ‘owner managed’, Internationaal netwerk actief op het gebied van Executive Search, Recruitment en Human Resource Consultancy.
Het ENEX Netwerk (opgericht in 1983), is, met haar partners in Europa, Azië, Afrika, Australië, Noord- en Zuid-Amerika, wereldwijd professioneel actief op het gebied van Executive Search en additionele Human Resource Consultancy dienstverlening in meer dan 45 landen. VIS recruitment is de Nederlandse ENEX Partner.

De jaarlijkse Partners meeting van 2015 vindt plaats in Milaan, Italie, waar vertegenwoordigers van de diverse ENEX organisaties elkaar informeren over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de verkrijgbaarheid van Talent en de groei strategie van het Netwerk. Daarnaast worden tijdens deze ‘jaarvergadering’ de nieuwe associate partners voor Belgie en de UK welkom geheten..

Tijdens deze bijeenkomst in MILAAN heeft het ENEX Netwerk, in samenwerking met de organiserende Italiaanse ENEX Partner, Studiobase, en de organisatie Assolombarda een HR Congres georganiseerd op 26 Maart met als thema:
"INTERNATIONAL MOBILITY AND NEW JOB MARKETS” 

2015 International ENEX HR CONGRESS, Milano, ITALY


The Annual meeting of the International ENEX Network of 2015 takes place in Milan, ITALY.
On Thursday, March 26th, 2015 the ENEX Network organises an event in cooperation with ASSOLOMBARDA in Milan, Italy.

Nearly 5.000 firms located in the Provinces of Milan, Lodi and Monza and Brianza are associated to Assolombarda, which is the largest territorial association of the entire entrepreneurial system in the country. Assolombarda is part of Confindustria (Italian Entrepreneurial Association). The associated firms employ about 300.000 workers locally and several hundred thousands in the whole country.

Van Management Development naar ‘Ondernemer van je eigen loopbaan’

Na de ‘corporate’ Management Development programma’s van de 20ste eeuw, via Talent Management, naar het nieuwe ‘Ondernemerschap van je eigen Loopbaan’! De arbeidsmarkt verandert, de werknemer wordt werkende, maar……… veranderen organisaties mee?

“De huidige student heeft het lastig: hij wordt opgeleid voor een functie die nu nog niet bestaat of, als hij afgestudeerd is, niet meer bestaat”.
Dat was een uitspraak die ik deze week hoorde en deze werd gedaan door een Directeur van een groot en gerenommeerd opleidingsinstituut. Inderdaad, maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel en de wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Vertrouwde ambachten en beroepen verdwijnen en in die zin was voor de student in mijn jeugdjaren de wereld misschien wel wat overzichtelijker.
Maar bij het horen van deze uitspraak , dacht ik ook terug aan mijn eigen studie. Als kind wilde ik arts worden, maar toen ik bezig was met mijn studie, ontdekte ik aspecten van het vak, die mij persoonlijk minder aanspraken. Vervolgens had ik een probleem: ik wist niet meer waartoe ik dan wel opgeleid wilde worden en dat heb ik vervolgens, al werkende weg, moeten ontdekken. Gelukkig is dat toch nog aardig gelukt.
Herkenbare en decennia lang bestaande beroepen en functies veranderen, vervagen en verdwijnen en nieuwe functies ontstaan weer. De tijd dat je tijdens je studie een vak leerde, waarvan je vrijwel zeker was dat je in datzelfde vak met pensioen zou gaan, is voorbij. De fluctuatie in functies en rollen binnen organisaties zal, naar mijn mening, in de komende jaren eerder meer dan minder worden. Functiebeschrijvingen oude stijl zijn bijna achterhaald tegen de tijd dat ze op papier zijn gezet, als we ze al op papier zetten.
Voor de huidige generatie werkenden heeft dat consequenties. Misschien zijn zij nog wel gestart in het vak waarover zij droomden toen zij nog studeerden, maar veel van hen hebben inmiddels aan den lijve ondervonden dat de waarschijnlijkheid dat ze in dat vak ook hun pensioen halen, sterk is afgenomen.
Toen ik ca. 30 jaar oud was, heb ik, met enige jeugdige overmoed, de uitspraak gedaan: ‘Management Development is aardig, maar het gaat uiteindelijk om Self Development’ ! Op het white board in mijn kamer korte ik dat af tot: MD=SD.
Inmiddels denk ik dat organisaties niet geheel ten onrechte MD-beleid (voor de ‘happy few’) hebben ingeruild voor Talent Development (voor iedereen) of, nog beter, Talent Management, omdat het hebben van de juiste talenten op de juiste momenten binnen de organisatie een continu proces is. Daarnaast is de ontwikkeling van Talent meer dan ‘alleen maar’ het ontwikkelen van Management. De huidige werknemer, of misschien beter werkende, heeft ontdekt dat het niet alleen gaat om ‘éducation permanente’, maar bovendien om het telkens weer bezig zijn met de vraag: ‘waar sta ik nu en waar wil ik in de komende jaren naar toe?’ Hierbij gaat het dan niet alleen om de vraag of de opleiding daarvoor toereikend is, maar ook over vragen als: ‘met welke ervaring moet ik in mijn huidige rol nog mijn ‘rugzakje vullen’, op welk moment neemt mijn toegevoegde waarde voor de (huidige) organisatie af, c.q. wanneer ben ik aan het einde van mijn ontwikkelingscurve binnen deze organisatie?’ Bovendien zal een dergelijk ‘ondernemerschap in de eigen loopbaan’ tevens met zich meebrengen dat de werkenden van deze tijd telkens weer bezig zijn met de vraag hoe zijn in hun omgeving (organisatie, netwerken, vakgebied) zich kunnen onderscheiden en profileren op een zodanige manier dat ze die gewenste volgende stap straks kunnen maken.
Zelf-ontwikkeling (Self Development, dus toch?!?), zelf-profilering en zelf-marketing zullen ( in toenemende mate) tot de toolkit van de nieuwe werkenden behoren.
Het ondernemerschap van de eigen loopbaan brengt met zich mee dat de werkenden, mede in relatie tot hun levensfase, behoeften en mogelijkheden, in toenemende mate zelfstandig, al dan niet in overleg met een werkgever, keuze’s maken.
Interessant is om te zien hoe werkgevers daarmee in komende jaren zullen (kunnen/leren) omgaan!

Cees Vis 

Nieuwsbrief Januari 2015, pagina 1

Nieuwsbrief Januari 2015, pagina 2

Interessante Traineeship mogelijkheden voor recent afgestudeerde HBO-/WO-ers

 

Traineeship MRA : Biedt Combinatie Werken en Leren!


De Metropoolregio Amsterdam ( MRA) is het unieke samenwerkingsverband van lokale en provinciale overheden in de noordvleugel van de Randstad ( regio Amsterdam e.o.). Deelnemers aan dit MRA Traineeprogramma zijn de gemeenten Amsterdam, Almere, Lelystad, OVER-gemeenten, Purmerend, Zaanstad, de Stadsregio Amsterdam en de Provincie Noord Holland.  Vanuit dit samenwerkingsverband wordt dit traineeship vorm en inhoud gegeven. Zodoende ligt hier een unieke kans om kennis te maken met de verschillende deelnemende gemeenten, de Stadsregio Amsterdam en de Provincie Noord Holland met elk een uniek karakter.

Ons bureau is betrokken bij de voorbereidende activiteiten en de selectie van kandidaat Trainee’s voor dit Traineeprogramma, als een van de partners van J&D Consultants ( een van onze samenwerkingspartners binnen de  KARSSEN & VIS HR Adviesgroep). 
Door middel van dit MRA Traineeprogramma kunnen regionale en locale overheidsorganisaties enerzijds zich profileren naar de arbeidsmarkt ( in dit geval van HBO- en WO-opgeleiden) als interessante werkgever en anderzijds biedt dit Traineeprogramma de Trainee’s interessante mogelijkheden om Werken & Leren te combineren en een goed beeld te krijgen van de diversiteit van mogeklijkheden binnen deze zelfde locale en regionale overheidsorganisaties.

In het kader van het MRA Traineeprogramma levert de Trainee een actieve en waardevolle bijdrage aan concrete projectopdrachten binnen de deelnemende gemeenten en daarmee aan de samenwerking tussen deze gemeenten.
Het Traineeship is een combinatie van werken en leren, waarbij de Trainee niet alleen werkt aan een opdracht/project binnen een deelnemende gemeente, maar ook aan zijn/haar eigen ontwikkeling.
De Trainee krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan Groepsbijeenkomsten met collega Trainee´s, waarin ervaringen met elkaar worden gedeeld en gezamenlijk wordt gewerkt aan een MRA-Groepsopdracht. Daarnaast krijgen Trainee´s de gelegenheid deel te nemen aan verschillende vaardigheidstrainingen, zoals projectmanagement, advisering of persoonlijke effectiviteit.
Een scala van interessante mogelijkheden en uitdagingen wordt hier aangeboden voor HBO-/WO-afgestudeerden in richtingen zoals A&O Psychologie, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Communicatie, Economie, Exacte studierichtingen, Informatiemanagement, Informatica, Planologie, Politicologie, Rechten, Sociale Geografie, Sociologie, Technische studies, Verkeerskunde/-management, etc.
Het MRA Traineeship heeft een looptijd van 2 jaar.
Voor geïnteresseerde recent afgestudeerde HBO-ers en WO-ers is er deze week, Donderdagmiddag 15 januari van 14.00 - 17.00 uur een informatiemiddag in Amsterdam. Je kunt alle informatie vinden op de website www.traineepoolmra.nl .
Op deze website vind je ook alle relevante informatie over de opzet en inhoud van het MRA Traineeprogramma en bovendien de informatie over de verschillende MRA Trainee-opdrachten.

HRplus Workshops


HRplus: meerwaarde creëren vanuit HR-perspectief 

                                                                                              Duurzaam meerwaarde voor alle stakeholders
                                                           Bouwstenen voor effectief HR-beleid

Van basisprocessen tot en met strategisch perspectief

                                                                                  Pro-actieve samenwerking met het management 

                                                         Regierol voor HR


Doelgroep
HR-managers en -adviseur met enkele jaren werkervaring die meer invloed willen hebben, hun effectiviteit willen vergroten en hun basis werkterrein willen uitbreiden.

Waarom deze workshops?
In het HR-werkveld heb je veel aan je hoofd. Tijd voor bezinning en verdieping is schaars. Vandaar deze compacte workshops waarin we interactief bijtanken op HR-gebied. Dat geeft heldere inzichten en we komen samen tot concrete tips om echt een plus toe te voegen aan je impact als HR-professional. We raken de inhoud van het vakgebied aan, maar besteden vooral aandacht aan wat je wilt bereiken en hoe je dat het beste, samen met het management, kunt doen.

Programmapunten
• HR-missie, visie en strategie
• Samenwerking tussen HR en management
• Getting things done
• De klassieke HR-thema’s
• Leiderschapsontwikkeling
• Bijdragen aan de business

Resultaten
Na deze workshops heb je meer focus op je prioriteiten. Je bent beter in staat om de regie te nemen en vanuit het HR-perspectief meerwaarde te bieden, in samenwerking met het management. Bovendien heb je modellen en formats meegekregen waarmee je direct aan de slag kunt.

Duur
Drie keer een sessie van drie uur aansluitend aan werkdag (start 18.00 uur) 

Groepsgrootte
Maximaal 8 - 10 personen.

Begeleiding
De workshops worden begeleid door en Ton Broekhuis (Ton Broekhuis HR Advies) en  Cees Vis ( VIS Recruitment / KARSSEN & VIS HR Adviesgroep)

Data
De workshops vinden plaats begin in najaar/winter 2014 en voorjaar 2015 (data worden nog gecommuniceerd)

Inschrijving
Heb je interesse, meldt je dan aan via onderstaand emailadres, zodat we je verder kunnen informeren over deze workshops, data, locatie (Centraal in het land), etc.

Inschrijven kan eenvoudig, via een email naar info@karssen-vis.nl / info@visrecruitment.nl 

NIEUWSBRIEF

In de arbeidsmarkt zien we dat de 'beweeglijkheid' weer aan het toenemen is. Het aantal vacatures begint iets toe te nemen en ook de arbeidsmobiliteit stijgt voorzichtig. Tegelijkertijd is er wel sprake van veranderingen op diverse niveaus in markt, samenleving en arbeidsorganisaties. Betekent dit een voorzichtig herstel van de arbeidsmarkt, of is de arbeidsmarkt op een andere wijze aan het veranderen? Wij denken dat beide bewegingen gaande zijn.
De vraag naar gekwalificeerde medewerkers, specialisten en managers zal voorzichtig aan toenemen, naar mate de tijd vordert en veronderstellende dat in geopolitiek opzicht er zich geen 'schokkende ontwikkelingen' zullen voordoen.
Tegelijkertijd verandert de arbeidsmarkt in de zin dat het onderscheid tussen 'vaste', tijdelijke en project-gerelateerde invullingen van posities verder vervaagt en de samenstelling van arbeids-populaties binnen organisaties mee zal gaan bewegen.
 
In deze editie van onze nieuwsbrief delen we graag wat van deze zaken met u ( zoals o.a. 'Herstel arbeidsmarkt?' en 'Flexwerken'), en informeren we u over een aantal van onze recente activiteiten (zoals o.a. het door ons georganiseerde congres 'De verkrijgbaarheid en mobiliteit van Talent in Internationaal perspectief', onze workshops, onze ENEX Partner meeting) en onze 'partnership' visie.

Ook in de komende tijd zijn wij weer graag uw sparringpartner voor 'bemensings' vraagstukken en denken we graag met u mee over de vraag wat genoemde en toekomstige ontwikkelingen voor uw organisatie zouden kunnen betekenen.

We hebben met plezier deze Nieuwsbrief voor u samengesteld en we wensen u dan ook veel leesplezier!

Nieuwsbrief VIS Recruitment, september 2014

 


 

Congres :

Dit voorjaar heeft VIS Recruitment, in samenwerking met de collega’s van de KARSSSEN & VIS HR Adviesgroep en de collega’s uit het Internationale ENEX netwerk, in Amsterdam een congres georganiseerd over het thema:

“The availability and mobility of Talent in an International perspective”

Dit Congres werd geopend door drs. Lucas van Wees (lid van het hoofdbestuur van het NVP en Vice President HRM van Air France/KLM), met een inleiding over het Congres thema, waarbij hij tevens de ervaringen met de aanwezige deelnemers deelde met het ‘Keep the Family together’ programma binnen KLM.
Björn Knothe (CEO van ENEX Partner Duitsland) sprak vervolgens over de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van Duitsland specifiek en Europa in meer algemene zin, hierbij sparrend met Raf Pi, European HR Manager bij SABIC.
Jaap Velthuis (zeer ervaren Internationaal HR Manager bij o.a. Friesland Campina, Nutreco en Cargotec in Azie) sloot als laatste spreker af met een boeiend en levendig betoog over Talent Management in Azie en de Pacific regio, waarbij hij ondersteund werd met inbreng van Iris Woo (CEO van ENEX Partner China) en Sonny Yuen (Partner ENEX Singapore/Maleisie).
De aanwezige deelnemers, waaronder directieleden en HR Managers van diverse grote Nederlandse en Internationale organisaties, hadden vervolgens ruimschoots de gelegenheid om met elkaar en de aanwezige ENEX Partners van gedachten te wisselen over dit thema.
De respectievelijke presentaties van dit congres kunt u, in PDF/format, downloaden via onderstaande links.

LINKS CONGRES Presentaties:

- Congress 2014 Opening Statement Lucas van Wees
- Congress 2014 Germany/Europe Bjorn Knothe
- Congress 2014 Asia/Pacific, Jaap Velthuis
- Congress 2014, China, Iris Woo


Als de verkrijgbaarheid van Talent binnen uw organisatie (ook) een thema is, waarover u eens met onze adviseurs en/of onze Internationale ENEX partners van gedachten zoudt willen wisselen, dan zijn wij en onze Internationale collega´s daarvoor graag beschikbaar.
Graag nodigen wij u uit om in dat geval contact met ons kantoor op te nemen via de de op deze website vermeldde contactgegevens, of via een email aan: info@visrecruitment.nl
Wij nemen dan zo snel als mogelijk contact met u op!

 


 

PRESS RELEASE : SUCCESSFUL MEETING AND CONFERENCE ENEX AMSTERDAM

 

THE ANNUAL PARTNERS MEETING OF THE INTERNATIONAL ENEX NETWORK WAS SUCCESSFULLY ORGANIZED IN AMSTERDAM, THE NETHERLANDS ON MARCH 13th & 14th, 2014.

On Thursday, March 13th, the ENEX Network organized a HR Conference in cooperation with it's Dutch ENEX Partner about:
"The availability and mobility of Talent from an International perpective"

 

PERS BERICHT : SUccesvolle ENEX Partners meeting en HR Congres in Amsterdam

 

 

Annual ENEX Partners meeting & Congress in Amsterdam, March 13th & 14th, 2014De KARSSEN & VIS HR Adviesgroep is de Nederlandse partner in het Internationale ENEX netwerk en organiseert dit jaar de jaarlijkse ENEX Partners meeting in Amsterdam op 13 en 14 Maart, 2014.
Ter gelegenheid van het feit dat de Internationale ENEX Partners voor deze vergadering in Nederland  te gast zijn, organiseert de KARSSEN & VIS HR Adviesgroep op Donderdagmiddag 13 Maart een (HR) Congres met als thema:
'De verkrijgbaarheid en mobiliteit van Talent in een Internationaal perspectief'

Het ENEX netwerk is ( sinds 1980 ) een Internationale netwerk-organisatie van onafhankelijke gevestigde bureaus voor Executive Search & Recruitment en Human Resources Consultancy, actief in meer dan 40 landen in Europa, Azië, Australië, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika.

De Nederlandse ENEX Partner, de KARSSEN & VIS HR Adviesgroep, wordt gevormd door de bureaus: Karssen Adviesgroep, Karssen Assessments en VIS Recruitment en biedt diensten aan op het gebied van Search & Recruitment, Counseling, (Transfer) Coaching, Assessments en HR Consultancy

 

 

 

 

 

HR Thema-avond From Till to Thrill, HR Makes the difference


In voorjaar 2014 organiseerde VIS Recruitment, in samenwerking met de collega’s van de KARSSEN & VIS HR Adviesgroep, weer enkele Thema-avonden voor en met HR Managers.
Deze keer betrof het HR-Managers uit Retail- en FMCG-organisaties en was het thema:

‘From Till to Thrill, HR makes the difference’

Deze avond kon worden georganiseerd dankzij de inspirerende en overtuigende inbreng van Miguel van Bussel, die met de deelnemers van gedachten wisselde over de ontwikkelingen in markt, consumentengedrag en het effect daarvan op organisaties.
Na jaren van sturing op ‘Cost Efficiency’, is het de vraag of organisaties op die wijze nog de verbinding met de markt, de klant en niet in de laatste plaats hun eigen medewerkers zullen kunnen maken. Nadat in de afgelopen jaren personeel, niet geheel onbegrijpelijk, maar misschien wel iets te veel, is gezien als ‘kosten-post’ is er nu behoefte aan een nieuwe invulling.
Alles om ons heen digitalisseert, het merk lijkt de macht te hebben verloren, we zien een trend van maatschappelijke bewustwording, maar tegelijkertijd ook een (andere) bewustwording bij de klant/consument, we willen weer meer betrokken zijn en betrokkenheid zien, we zien een kanteling: van Marketing naar ‘Markiving’,
Van de ‘klant centraal’ bewegen we naar de ‘mens centraal’

Tijdens deze goedbezochte thema-avonden ontstond er al snel een geanimeerde discussie tussen de deelnemsr uit de diverse organisaties en werd met name nagedacht over vragen zoals:
-hoe de (winkel)medewerker te verbinden?,
-wat betekenen deze ontwikkelingen voor competenties en opleiding?,
-wat zijn de consequenties voor de organisatie?,
-blijven personnelskosten dan (nog) de drijvende factor?

Om een beeld te krijgen van deze avond, kunt u een de tijdens deze HR thema-avond verzorgde presentatie bekijken via onderstaande link:

Van Marketing naar Markiving

Wilt u meer weten over deze of een van onze andere Thema-avonden of Workshops, dan wel met een van onze adviseurs van gedachten wisselen over wat deze ontwikkelingen voor uw organisatie (zouden kunnen) betekenen, neem dan contact met ons op via: info@visrecruitment.nl

Eerste HRM Thema avond van dit jaar geslaagd!


Op Donderdag 30 januari jl. vond de -voor dit jaar eerste-  HRM Thema-avond plaats, die door VIS Recruitment in samenwerking met de KARSSEN & VIS HR Adviesgroep werd georganiseerd.
Het thema voor deze avond was:

From Till to Thrill, HR makes the difference
(De medewerker als onderscheidende factor binnen de retail-formule)

Onderwerpen die hierbij aan de orde zijn gekomen, zijn o.a.:
Retail is ‘mensen-business’, maar is Personeel binnen retail dan een kosten-post of een onderscheidende factor?
In een veranderende omgeving zoeken mensen naar Verbinding. Binnen retail betekent dit: ‘Verbinding’ met de markt, de klant, maar ook met de medewerker en tussen medewerkers onderling. 
Als deze veranderingen / ontwikkelingen zich voordoen, wat betekent dit dan voor de selectie en ontwikkeling van medewerkers, maar ook voor de uitstroom.
Na jaren sturen op kosten kunnen we dit niet onmiddelijk loslaten, maar ook sturen op interne mobiliteit / veranderingsbereidheid wordt essentieel.
Als de klant centraal wordt gesteld, ligt het in de lijn der verwachting dat ook de medewerkers centraal worden gesteld!?!
Hoe trainen wij ons personeel in 'storytelling'?
Op welke wijze wordt het personeel in winkels gerelateerd aan respectievelijk 'high volume-low price' formules en 'special goods / added value' formules aangestuurd en ingezet?
Vanuit de HR invalshoek zullen deze ontwikkelingen zeker impact hebben op retail-organisaties, maar hoe vullen we dit in?

De aanwezige ca. 20 HR Professionals uit Food en Non Food (hardwaren en soft goods) retail formules gingen, na een inleiding door een Retail Marketeer met zeer veel ervaring binnen internationaal opererende Food- en Non Food-Retail organisaties, het gesprek met elkaar aan en een geanimeerde discussie was het gevolg.

De volgende HRM thema-avond over ditzelfde thema staat gepland voor Woensdag 5 februari a.s.
 

HR THEMA-AVOND voor HR Managers in Retail-organisaties

Zoals bekend, zijn wij met ons bureau zeer actief binnen zowel het HRM-veld als het retailkanaal. In de contacten met HR Managers binnen de retail is gebleken dat er een behoefte bestaat om met collega’s uit de branche, in informele sfeer, van gedachten te kunnen wisselen over zaken die nu en in de nabije toekomst spelen binnen de branche.
Vanuit deze behoefte is de Retail-HRM Thema-avond ontstaan.

Binnenkort beleggen wij de volgende bijeenkomst in dit kader, waarbij, op basis van een inventarisatie-ronde onder diverse collega’s, het volgende thema naar voren is gekomen:

From Till to Thrill, HR makes the difference
(De medewerker als onderscheidende factor binnen de retail-formule)

Onderwerpen die hierbij aan de orde komen, zijn o.a.:
Retail is ‘mensen-business’. Personeel binnen retail: kosten-post of onderscheidende factor?
‘Verbinding’ met de markt, de klant, maar ook met de medewerker, noodzaak ?!?
Sturen op ontwikkeling van medewerkers/talenten, maar ook op uitstroom.
Sturen op interne mobiliteit / veranderingsbereidheid, na jaren van sturen op kosten.
Personeel als onderscheidende factor, investeren in mensen/gericht HR beleid en hoe worden we een Top Employer? Etc. etc.
Vanuit de HR invalshoek zullen komende ontwikkelingen zeker impact hebben op retail-organisaties, maar welke impact zal dat zijn?

Na een inleiding door een ervaren retail-professional met expertise op het gebied van retail formules en trends, zullen we met elkaar gedachten over dit thema uitwisselen.
Uiteraard bestaat er volop gelegenheid om met collega’s verder van gedachten te wisselen en vervolg netwerk-afspraken te maken.

Wij zullen deze retail-HRM-thema-avond organiseren bij ons op kantoor in Nieuwegein aan het einde van de werkdag, beginnende om 18.00 uur, waarbij wij ook zullen zorgen voor broodjes, hapjes en drankjes ( aan deelname zijn geen kosten verbonden).
De onderstaande avonden hebben wij vooralsnog gereserveerd:

* Donderdag 30 januari 2014 ( welkom vanaf 17.30 uur)

* Woensdag 5 februari 2014 ( welkom vanaf 17.30)

Mocht je interesse hebben, dan verzoeken we je om ons aan te geven of je op 30 januari of op 5 februari a.s. wilt deelnemen. We ontvangen je email graag via info@visrecruitment.nl voor 31 december a.s.

VIS Recruitment de sparring-partner voor (toekomstig) talent in organisaties

NIEUWJAARS WENS

 

Wij wensen iedereen een goed en gezond jaar toe, waarin persoonlijke en organisatie-doelstellingen gerealiseerd zullen kunnen worden!

Voor u als professional zijn wij, ook in 2014, weer uw sparring partner, bij:
-het concretiseren van uw loopbaan mogelijkheden en wensen en het faciliteren van de loopbaanstap, waaraan u (al geruime tijd) toe bent,
-het vinden van die organisatie, die u de gelegenheid biedt uw talent verder te ontwikkelen, en waarbinnen u met uw talent toegevoegde waarde kunt leveren.


Voor uw organisatie zijn wij, ook in 2014, weer de partner in business, bij:
-het in uw organisatie tot stand brengen van ontwikkelingen, die uw organisatie het onderscheid van ‘de rest’ bieden, door het hebben van de juiste man en juiste vrouw op de juiste plek op het juiste moment,
-het zoeken en vinden van professioneel talent, wat waarde aan uw organisatie toe weet te voegen.


 

NIEUWSBRIEF OUD & NIEUW 2013-2014

ENEX LIFE SCIENCES SPECIALIST GROUP

 

VIS Recruitment is de Nederlandse partner binnen het Internationale ENEX Netwerk. Dit netwerk is inmiddels actief in meer dan 40 landen wereldwijd op het gebied van Recruitment & Search en HR Consultancy.
Binnen dit ENEX Netwerk zijn dit jaar een aantal zogeheten ENEX Specialist Groups geformeerd, waarin die landen/parners met een bovenmatige kennis/expertise binnen een bepaald marktsegment de krachten bundelen en zodoende deze expertise beschikbaar maken op internationaal niveau voor de relaties van het ENEX netwerk in haar geheel.

Het Nederlandse VIS Recruitment maakt deel uit van een drietal van deze ENEX Specialist Groups, te weten:
- Retail / FMCG,
- Life Sciences, en
- Engineering.

In samenwerking met de andere gespecialiseerde ENEX Partners wereldwijd op het gebied van Life Sciences is nu een brochure samengesteld, waarin een beeld wordt gegeven van de expertise  binnen deze Life Sciences Specialist Group. U vindt bovendien informatie over de bij deze Specialist Group betrokken ENEX partners, hun expertise en hun netwerk.
Hierboven ziet u de frontpagina van de ENEX Life Sciences brochure voor Nederland.  

De volledige Life Sciences Brochure kunt u downloaden via de onderstaande link:

Brochure_LifeScienceGroup_Enex_NL.pdf

 

NIEUWE HR THEMA-AVONDEN in voorbereiding

UPDATE: Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe editie van deze thema-avonden voor HR Managers binnen Retail. Wij richten ons op 2e helft Januari 2014.
Hierbij de UPDATE met recente thema-suggesties.


Enkele suggesties, in willekeurige volgorde:

1 Is HRM nog de goede term (gaat het om human resources of om human beings) of is P&O (Personeel & Organisatie) beter?

2 Retail is ‘mensen-business’ :Personeel binnen retail kosten-post of onderscheidende factor ?
2a- Gestructureerd omgaan met jonge medewerkers? Gericht sturen op
ontwikkeling, maar ook op uitstroom ?
2b- Eerlijker / eerder het gesprek over demotie aangaan?
2c- Behouden / gemotiveerd houden van medewerkers, terwijl er druk staat op kosten; welke mogelijkheden hebben managers?
2d- Hoe stuur je op interne mobiliteit / veranderingsbereidheid?
2e- Hoe om te gaan met toename verzuim als druk toeneemt?
2f- Personeel als onderscheidende factor vraagt investeren in mensen / gericht HR/beleid+ hoe worden we een Top Employer?

3 E-learning / Blended Learning: wat zijn de ervaringen?

4 Wat is status van ´E-Commerce en de effecten op Personeel & Organisatie´ca. ¾ jaar na onze eerdere workshops over dit thema?

5- "Changemanagement" niet de sterkste / slimste organisatie overleeft, maar die zich het beste kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden'

6 – CAO als belemmering of als kans?

7 - P&O in de lijn, past dat eigenlijk nog wel in het pakket van de lijnmanager?

8 - Hoe bewaken we vanuit HR de menselijke maat?

Begin december wordt de balans opgemaakt en het programma vastgesteld.

 

 
 

NIEUWSBRIEF 2013-1

GRATIS OPLADEN, CROSSCHANEL EN KLANT-GEDREVEN

 

Sinds kort wordt in Hoog Catharijne de klant verwend met een gratis oplaadpaal van Chargebox. Het betreft een test voor twee maanden. Als de test slaagt zullen in meerdere winkelcentra deze boxen worden geplaatst!

Chargebox is van origine een Engels bedrijf dat is opgericht in 2005 met als doel de vraag naar veilig opladen voor mobiele apparaten in te vullen, gericht op publieke/openbare ruimtes.
In de mobiele wereld van vandaag leidt de explosie in het gebruik en het bezit van smart phones er toe dat er voor een toenemend aantal mensen een dagelijkse uitdaging ligt in het voorzien of behouden van voldoende stroom in de batterij van hun smartphone!
Zelfs al heb je een oplader bij je, waar kan je die dan inpluggen als je uit bent? En wat als je je oplaadkabel bent vergeten? En als er een stroompunt is en je hebt je kabel bij je dan moet je er bij blijven staan.
Het gevolg is dat er een toenemende vraag is naar een veilige manier van opladen voor de mobiele apparaten zoals smartphones bij een breed publiek.
Denk aan winkelend publiek dat letterlijk onthand is als de mobiel het niet meer doet. Prijs vergelijken kan niet meer, even via social media je nieuwe schoenen of jurk aan je vriendinnen laten zien kan niet meer en je kan niet meer connecten met je sociale netwerk. Je gaat naar huis en doet geen inkopen meer.
Voor winkelcentra is de Chargebox een uitkomst. De klant kan gratis opladen en blijven shoppen. Maar ook voor andere ruimtes is de Chargebox een ware uitkomst. Denk aan Casino’s, eerste hulp afdelingen in ziekenhuizen, bibliotheken, evenementen, congressen, scholen, universiteiten en ga zo maar even door.
Hoog Catharijne heeft de eerste geplaatst! Een ware primeur. En waarom: om de klant te verrassen en de klant in het winkelcentrum de service te bieden die hij/zij verlangt. De reacties waren overweldigend van zowel de pers als het winkelend publiek, waar het uiteindelijk voor gedaan wordt. De vraag is groot. Het aanbod nihil! Enkele reacties: “ dat is pas vet man”, “ kun je dit ook bij mij thuis plaatsen”, “ waarom staat dit niet overal in Nederland” en meer.
Retaildrive heeft in samenwerking met Chargebox Benelux en Corio de eerste Chargebox in Nederland kunnen plaatsen en is zeer verheugd met het feit dat de ChargeBox mede bijdraagt aan een optimaal emotioneel winkellandschap. Het wordt door de klant ervaren als een super service en het werkt tegelijkertijd in het voordeel van de winkeliers, want op deze wijze kan de crosschannel klant rustig relaxed door blijven shoppen.
ChargeBox, to stay connected!

(Retaildrive is een samenwerkingspartner van VIS Recruitment binnen FMCG en Retail)

LOOPBAAN ORIENTATIE IN EEN STAGNERENDE ARBEIDSMARKT

De arbeidsmarkt stagneert, maar daarmee stagneren ook de mogelijkheden voor werkenden om vervolgstappen te zetten in hun loopbaan. De wens om die vervolgstappen te maken kun je enige tijd voor je uitschuiven en uitstellen. Daarmee verdwijnt die wens niet, maar wordt slechts tijdelijk op een laag pitje gezet.
In zijn column 'Oude inzichten voor je loopbaan' ( in NRC van 28/07 jl.) gaat Ben Tichelaar in op deze thematiek en doet daarbij de volgende uitspraak: ‘De helft van de werkende mensen in het Westen is ontevreden met zijn loopbaan en zou er graag iets aan veranderen, maar velen durven de stap van dromen naar doen niet te zetten’!
Deze omschrijving is dan ook zeer herkenbaar.
In zijn column geeft de schrijver een aantal voorbeelden van methoden om toch een orientatie op de arbeidsmarkt te doen en bovendien om te ontdekken wat bij jou het beste zou kunnen passen, door middel van een 'trial and error' aanpak. Al met al een zeer lezenswaardige column.
Veel lezers van deze column zullen bij het lezen denken aan mensen in hun directe omgeving en misschien zelfs wel aan zichzelf.

Vreemd is dit niet volgens ons, immers: de arbeidsmarkt zit redelijk op slot en het aantal vacatures ligt op een historisch laag niveau; diverse werkenden hebben tot één à twee jaar geleden misschien nog wel geprobeerd een loopbaanstap te maken, maar gemerkt dat dit nog niet zo gemakkelijk was of slechts tegen condities die voor hen op zijn minst onaantrekkelijk bleken te zijn. De woningmarkt, die eveneens op slot zit, draagt zo ook haar steentje bij en zodoende worden wij geconfronteerd met een markt waarin de arbeidsmobiliteit ook erg laag ligt. Anders gezegd: werknemers blijven zitten waar ze zitten en verroeren zich niet.
De veronderstelling dat we daarmee samenhangend nu met een zogeheten ‘werkgeversmarkt’ te maken zouden hebben, blijkt overigens ook onjuist te zijn. Het aantal vacatures is weliswaar erg laag, maar ook zien werknemers, zoals wij zien, er van af om concreet en rechtstreeks te solliciteren op eventuele vacatures.

Dit alles doet overigens niets af aan de werkelijkheid, die ook Ben Tichelaar omschrijft, namelijk dat veel werknemers ontevreden zijn met hun huidige baan en/of loopbaan!

Door de stagnatie op de arbeidsmarkt blijven veel werknemers, op alle niveaus, dus ook op het niveau van goed tot hoog opgeleide specialisten en managers, langer bij hun huidige werkgever en in hun huidige functie, dan zij aanvankelijk van plan waren. Deze professionals en managers zijn in principe toe aan een volgende carrièrestap, maar kunnen deze niet maken door de huidige omstandigheden of zijn extra voorzichtig hierin.
Deze werknemers hoeven niet weg bij hun huidige werkgever, maar zouden wel graag een mogelijkheid hebben/krijgen om een vervolgstap te maken in hun loopbaan.

In onze adviespraktijk hebben wij dan ook geconstateerd dat diverse van deze goed opgeleidde professionals en managers zich tot ons bureau hebben gewend om met onze adviseurs het gesprek aan te gaan over hun toekomst-wensen en –mogelijkheden. Deze professionals functioneren goed tot uitstekend in hun huidige rol, gaan niet actief solliciteren, maar zijn wel in voor een volgende loopbaan stap, mits die stap hen perspectief biedt.
Het kenbaar maken aan een ‘vertrouwde’ adviseur binnen een bureau als het onze, biedt hen veiligheid. De veiligheid van het gesprek aangaan met een adviseur die de markt kent, die weet wat er in de markt en bij organisaties speelt en die bovendien een inschatting kan maken waar de competenties en de verdere ontwikkeling van deze man of vrouw het beste tot zijn recht zouden kunnen komen. Bovendien ook de veiligheid van het niet rechtsreeks hoeven te solliciteren ( met o.a. het risico van afwijzing), anders dan wanneer er, in overleg met de adviseur, een concrete, reële en perspectiefvolle mogelijkheid elders ligt.

Zodoende zien wij dat er, naast de mogelijkheden die Ben Tichelaar in deze column omschrijft voor loopbaan oriëntatie, een alternatief is, namelijk die van de career counsellor. Dat onze adviseurs die rol van career counsellor voor deze gekwalificeerde professionals kunnen invullen, is niet verwonderlijk, immers: zij kennen de markt, de organisaties en zijn ‘professioneel gewend’ om als sparring partner op te treden voor opdrachtgevers enerzijds en potentiële kandidaten anderzijds
Voor professionals waardevol, maar ook voor organisaties / werkgevers interessant om met ons bureau het verkennend gesprek aan te gaan over de gekwalificeerde professionals die dit bureau kent c.q. in portefeuille heeft.

 

Nieuwe Website VIS Recruitment

In Juli heeft VIS Recruitment haar volledige nieuwe website gelanceerd, te vinden op www.visrecruitment.nl

Naast de informatie over de Search & Recruitment activiteiten van VIS Recruitment, in een ‘moderner jasje’, is meer informatie over de activiteiten van de KARSSEN & VIS HR Adviesgroep en het Internationale ENEX Netwerk te vinden.

VIS Recruitment is sinds 1995 actief als Search & Recruitment bureau en werkt in opdracht van middelgrote en grote nationale en internationale organisaties en richt zich hierbij op de invulling van professional en management functies, waarvoor tenminste een Hbo-opleidingniveau vereist is in combinatie met relevante professionele werkervaring.
VIS Recruitment is ook actief als partner in de KARSSEN & VIS HR Adviesgroep, waardoor additionele dienstverlening kan worden aangeboden op het gebied van In-, Door- en Uitstroombegeleiding en HR Consultancy.
Internationaal maakt VIS Recruitment deel uit van het wereldwijd opererende ENEX netwerk. Het ENEX netwerk bestaat uit Search & Recruitment en HR Consultancy bureaus in meer dan 35 landen in Europa, Azië, Australië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika.

Voorbeelden van gerealiseerde projecten, door Karssen & Vis HR Adviesgroep en haar Associate Partners, zijn o.a.:
• De ontwikkeling van resultaatgerichte functieprofielen, competentie-profielen, (variabele) belonings structuren en een beoordelingscyclus voor een Nederlandse start-up
• De HRM-advisering bij een start-up en de ontwikkeling van een management-ontwikkelings- en training-programma
• Het volledige projectmanagement voor een reorganisatie-proces, inclusief inrichting functie-huis, belonings-structuur, nieuw opleidingshuis, cyclus van beoordelings- en functioneringsgesprekken, advies- en instemmingsaanvragen voor OR met een succesvolle implementatie
• Diverse succesvolle Transfer Coachings projecten (begeleiding van werk-naar-werk) voor professionals en managers op basis van een sterk individuele en persoonlijke benadering
• De begeleiding van het evaluatie-proces (incl. loopbaan- assessments) van het zittende management van een handelsorganisatie
• Het verzorgen van coachingsprocessen voor leidinggevenden binnen een non-profit organisatie in het kader van een organisatie- en cultuurveranderingsproces
• Het begeleiden van een 'van werk naar werk' project in het kader van een reorganisatie, waarbij alle deelnemers, na een test, een daaraan gekoppelde persoonlijk loopbaancoachings-traject hebben doorlopen
• Het coachen van diverse professionals in het kader van een reintegratie-traject
• Het op interimbasis optimaliseren van de processen binnen een grote recruitment-afdeling en het managen van deze afdeling


Het internationale ENEX netwerk:
Door samenwerking met onze ENEX partners realiseerden wij o.a.:
• De opzet van een wereldwijde wervingsstrategie voor ervaren engineers voor een Nederlandse technische multinational
• De begeleiding bij start van nieuwe nationale sales-vestigingen in een aantal Europese landen van een Japanse multinational door werving van nieuw management voor deze vestigingen. Ook de coaching van het nieuwe lokale management in het eerste jaar na de start werd door ons verzorgd
• De werving van commerciële managers ( Sales en Marketing) in diverse Europese landen voor Japanse multinational
• Het begeleiden in de opzet van HR-afdelingen voor een aantal nieuwe landen-organisaties binnen Europa van een Engelse technische multinational en de werving en selectie van HR Managers voor deze nieuwe HR-afdelingen

Vestigingen in Europa ( Albanië, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Kazachstan, Kroatië, Letland, Macedonië, Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenie, Rusland, Servië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland), Azië (China -Sjanghai, Guangzhou, Hong Kong-, Maleisië, Singapore), Australië, Zuid-Afrika en Latijns Amerika (Argentinië, Brazilië, Chili, Mexico) en de USA.
Netwerk groeit met name in Azië – Pacific ( Nieuw Zeeland, India), Afrika & Midden-Oosten, Zuid & Noord Amerika ( Peru, Canada)

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie en/of carrière kunnen betekenen, neem contact op met ons kantoor of stuur ons een email via  info@visrecruitment.nl

 

Succesvolle Thema-avonden voor HRM Managers

Op 24 april en 1 mei jl. heeft VIS Recruitment, in samenwerking met de collega's van de KARSSEN & VIS HR Adviesgroep een tweetal goed bezochte en zeer actuele thema-avonden georganiseerd voor HRM-Managers.
Tijdens deze twee avonden, waarop zo'n 45 HR Managers, uit grote Nederlandse Retail-organisaties, te gast waren, werd van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen binnen Retail-organisaties mede in relatie tot de effecten samenhangend met de snelle groei en verandering ten gevolge van E-Commerce en de effecten die deze ontwikkelingen hebben op personeel en organisatie.
Duidelijk was dat deze ontwikkelingen zich niet alleen razendsnel voltrekken, maar ook dat de impact van deze ontwikkelingen veel verder reikt dan 'alleen maar de opzet en invoering van een webshop'.
Het aantal winkel vierkante meters zal in de komende jaren sterk dalen, het karakter van winkellocaties en de processen op de winkelvloer zullen ingrijpend wijzigen, maar ook zullen nieuwe functies ontstaan en bestaande functies inhoudelijk wijzigen. Dit vereist aanpassing in de werving & selectie en opleiding van bestaande en toekomstige medewerkers, andere inrichting van organisatie-processen, maar zal ook effect hebben op de plaatsen binnen de organisatie waar besliisingen kunen en mogen genomen worden en de personen bij wie de verantwoordelijkheid hiervoor komt te liggen

Om deze veranderingsprocessen goed en tijdig te kunnen begeleiden vanuit de HRM discipline, is een duidelijke koers vanuit directie van organisaties en het maken van daarmee samenhangende heldere strategische keuze's essentieel.

 

SAMENWERKING BINNEN KARSSEN & VIS HR ADVIESGROEP

Jaarlijkse ENEX Partners bijeenkomst in Parijs


Deze jaarlijkse bijeenkomst van Partners in het Internationale ENEX netwerk werd bezocht door vertegenwoordigers van in ENEX participerende bureaus uit landen in Europa, Azie, Noord- en Zuid Amerika.
ENEX is een Internationaal netwerk van onafhankelijke professionele HRM-adviesbureaus. Het biedt onder andere expertise op het gebied van Executive Search en Recruitment, Human Resources Consultancy, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden.

ENEX heeft inmiddels kantoren in 34 landen in de wereld (Europa, Azië , Australië, Afrika en Zuid- en Midden Amerika). Bovendien wordt gestreefd naar verdere versterking van het netwerk in Azië , Zuid- en Midden- en Noord-Amerika en Afrika. Dankzij het op internationaal niveau samenbundelen van de expertise van iedere organisatie afzonderlijk, vormt ENEX een krachtig en efficiënt internationaal netwerk.
In Nederland wordt ENEX vertegenwoordigd door Vis Recruitment en de KARSSEN & VIS HR Adviesgroep.

Tijdens de bijeenkomst in Parijs in April jl. werden een nieuwe ENEX Partner in Duistland en een Associate Partner in India verwelkomd.
Daarnaast werd besloten om de aanwezige expertise binnen het globale ENEX netwerk op de terreinen : Automotive/Engineering/Manufactoring, IT/Telecom/Technology, Healthcare & Life Sciences, Retail/FMCG, en Financial Services te bundelen en verder te profileren en uit te bouwen.

ENEX NEWSLETTER, June 2012

ENEX NEWSLETTER, June 2012, page 2

ENEX NEWSLETTER, June 2012, page 3

ENEX NEWSLETTER, June 2012, page 4

ENEX Newsletter November/December 2011

De nieuwste versie van de ENEX Newsletter, versie November/December 2011, geeft een overzicht van recente ontwikkelingen binnen ENEX, het wereldwijde netwerk van onafhankelijke Executive Search en HRM Consultancy bureaus waarvan Karssen & Vis Consultancy ( en Vis recruitment) de Nederlandse partner is.
Lees hier over de laatste ENEX Conference in Londen, nieuwe ENEX partners in Belgie, Mexico, Zuid-Afrika en Australie, en andere ontwikkelingen.

KARSSEN & VIS consultancy is aangesloten bij ENEX, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke Recruitment & Search en HRM adviesbureaus, met 34 vestigingen, te weten in Europa (26 landen in West-, Midden- en Oost-Europa), Azië (China, Singapore en Maleisië), Australië, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika (Argentinië, Chili en Mexico) (www.enex-search-hr.com ).
KARSSEN & VIS consultancy is the Dutch partner of ENEX, a Global network of independent Recruitment & Search and HRM Consultancy agencies, with offices in 34 countries: in Europe ( 26 countries in Western, Central and Eastern Europe), Asia (China, Singapore, Malaysia), Australia, South Africa and in South America (Argentina, Chile and Mexico)( www.enex-search-hr.com ).

ENEX_Newsletter_Nov_2011.pdf

ENEX Conference on "Cross Border Recruitment and Global Coaching" in London, June 2nd, 2011

Newsletter of the International ENEX Network, MAY 2011

Artikel over Visie Cees Vis op veranderingen in Arbeids-markt en -Verhoudingen

Voor het blad TDL in Business werd Cees Vis recent geinterviewd.
In het bijgaande artikel leest u wat zijn visie is op de veranderingen in de Arbeidsmarkt en Arbeidsverhoudingen in de tijd na de recente financiele crises.
De gevolgen van de vergrijzing worden merkbaar, de verkrijgbaarheid van gekwalificeerd talent lastiger en de Arbeidsverhoudingen zullen veranderen in samenhang met deze ontwikkelingen en de wisseling van de generaties ( baby-boomers versus porst babyboom generaties).

Het gehele artikel kunt u downloaden via onderstaande link:Interview Cees Vis in blad TDL (Voor Training en HRD) januari 2011.pdf

ENEX Newsletter, October 2010, page 1

 

 

ENEX Newsletter, October 2010, page 2

 

TALENT MANAGEMENT GEEN LUXE MAAR PURE NOODZAAK !!
Conclusie congres LUISS Business School Roma i.s.m. ENEX netwerk

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van ENEX zijn recentelijk diverse ENEX- partners, uitgenodigd door de gerenommeerde LUISS Business School in Rome (Italië) om een bijdrage te leveren aan een congres met als thema ‘De effecten van de crisis op het Human Resources management in Internationaal perspectief’.
Opmerkelijke uitkomst van dit congres was dat in veel landen, met name in Europa, de effecten van de crisis weliswaar merkbaar zijn, maar dat sprekers en bezoekers zich meer zorgen maakten om de ontwikkelingen ná de crisis.
De effecten van de demografische ontwikkelingen ( ‘vergrijzing en ontgroening’) maken het dan namelijk (mondiaal) noodzakelijk om de aandacht te verleggen naar het behouden en ontwikkelen van (nieuw/potentieel) talent (Talent Management !).
Deze effecten zullen in enkele landen in Noord Europa (waaronder Denemarken en Nederland) het eerst merkbaar worden en de meer arbeidsintensieve sectoren, zoals bij voorbeeld de zorg en de detailhandel, zullen er relatief sterk door getroffen worden.
Slotconclusie van dit congres was dat organisaties het zich niet meer (zullen) kunnen veroorloven om geen of onvoldoende aandacht te besteden aan en te investeren in huidig en (potentieel) toekomstig talent!

Hierbij treft u, ter informatie, de meest recente (October 2010) nieuwsbrief van ons Internationale ENEX netwerk aan, met daarin opgenomen berichten vanuit diverse landen binnen het ENEX netwerk in West-, Midden & Oost Europa en Azie,

Vis Recruitment is de ENEX-partner voor Nederland.
Meer informatie over de ENEX partners en de (33) landen waar ENEX kantoren heeft vindt u elders op deze nieuwspagina.

Wilt u meer weten van de activiteiten van Karssen & Vis Consultancy B.V. en/of Vis Recruitment en de dienstverlening vanuit ENEX, en wat wij zouden kunnen betekenen voor uw organisatie, dan bent u van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen via info@karssen-vis.nl  of  info@visrecruitment.nl
Verdere contactgegevens vindt u op deze website.

copyright 

30 jaar ENEX 30 years

Het Internationale HRM Netwerk ENEX bestaat dit jaar 30 jaar.

Het netwerk werd opgericht in 1980 en was aanvankelijk gericht op het samenwerken van een ( toen nog beperkt) aantal Recruitment & Search bureaus binnen Europa.
De ENEX parter landen van het eerste uur waren Frankrijk, Engeland en Duitsland.
In de jaren die volgden, groeide het aantal aangesloten partners binnen aanvankelijk alleen Europa. Zo werd het netwerk verstevigd met diverse ENEX partners in de West Europese landen en bovendien met een krachtige ENEX partner die vanuit Oostenrijk (Wenen, vanouds de 'poort naar het Oosten) een netwerk van kantoren heeft in vrijwel alle Midden- en Oost-Europese landen.

Inmiddels is ENEX uitgegroeid van Europees netwerk van onafhankelijke Recruitment & Search bureaus, naar een Internationaal netwerk met partners in Europa, Azie en Zuid Amerika.
In totaal hebben de gezamenlijke ENEX partners inmiddels kantoren in 33 landen in de wereld en groeit het netwerk nog steeds.

Daarnaast hebben de ENEX partners gekozen voor een strategie van verbreding van de dienstverlening op het gebied van Human Resources Consultancy naast de bestaande en vertrouwde Recruitment & Search activiteiten. Op deze wijze bieden de ENEX partners ieder binnen hun eigen 'verzorgings-gebied' en gezamenlijk Internationaal professionele services op het gebied van In-, Door- en Uit-stroom van Human Talent !
De Nederlandse ENEX partner is Vis Recruitment ( onderdeel van Karssen & Vis Consultancy B.V.)

In onderstaande ENEX Newsletter (ENEX 30 link) leest u over het 30-jarige ENEX, en ziet u een overzicht van de contact gegevens van de huidige ENEX partners.

Voor meer informatie over de mogelijkheden die ENEX u nationaal en internationaal heeft te bieden, neem contact op met een van de genoemde ENEX partners, of, uiteraard met Vis Recruitment (info@visrecruitment.nl)

 

copyright

Persbericht ENEX: versterking Internationaal Netwerk en eerste signalen herstel

Tijdens een recente bijeenkomst van Partners van het onafhankelijke netwerk van Adviesbureaus voor Recruitment en HRM Consultancy, ENEX in Barcelona, maakte Cees Vis in zijn rol als Voorzitter van ENEX, bekend dat ENEX haar bestaande netwerk met vestigingen in 26 Europese landen en China, versterkt met vestigingen in respectievelijk Azië ( Singapore en Maleisië) en Zuid-Amerika (Argentinië en Chili). Hiermee komt het aantal landen waarbinnen het sinds 1985 opererende ENEX netwerk kantoren heeft op 31 ! Het ENEX netwerk streeft naar verdere versteking met vestigingen in de regio's Australië, Azië, Zuid- en Midden Amerika en Afrika.

Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de bekende Business School ESADE in Barcelona waar de ENEX partners aanwezig waren om een groot gezelschap van Human Resources Managers te informeren over de recente ontwikkelingen op het gebied van Internationale Recruitment en Executive Search, bleek dat in diverse landen ( met name in Azië en Oost Europa) economieën in herstel zijn en dat dientengevolge arbeidsmarkten (weer) tekenen van toenemende krapte vertonen. Deze ontwikkeling zal, samenhangend met de voortschrijdende effecten van de demografische ontwikkelingen ( 'vergrijzing en ontgroening') in diverse regio's in de wereld, waaronder ook Europa, leiden tot de noodzaak voor organisaties om intensief in te zetten op het zelf ontwikkelen en behouden van Talent ( 'boeien en binden'). ENEX partners bieden derhalve naast dienstverlening op het gebied van Recruitment & Search, tevens programma's op het gebied van o.a. Talent Development, Coaching en HRM Consultancy.

Karssen & Vis Consultancy en Vis Recruitment maken in Nederland deel uit van het Internationale ENEX netwerk en onderschrijven deze ontwikkeling.

Voor meer informatie zie onderstaand persbericht en/of neem contact op met ons kantoor 

Persbericht 19 april 2010: ENEX versterkt haar Internationale Recruitment Netwerk en signaleert eerste tekenen economisch en arbeidsmarkt herstel werelwijd!

copyright

Vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig
Onze partners
Direct contact opnemen| Aanmelden nieuwsbrief| sitemap| disclaimer| RSS| ENEX| Contact| © Vis Recruitment 2021| Powered by Otys Recruiting Technology
Vis Recruitment gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close